Ратушняк Ольга Георгіївна

Резюме

В 2005 році з відзнакою закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» і здобула кваліфікацію магістра менеджменту з корпоративного управління.


З 2006 р. працювала асистентом кафедри економіки підприємства і виробничого менеджменту Вінницького національного технічного університету.


В 2008р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління інноваційними проектами термомодернізації будівель» за спеціальністю 05.13.22 - Управління проектами та програмами.


З вересня 2011 р. працює доцентом кафедри  економіки підприємства і виробничого менеджменту.


Напрям наукової роботи - управління інноваційними проектами


Автор та співавтор понад 90 наукових публікацій, зокрема 2 монографії, 7 навчальних посібників (1 з грифом МОНУ) і 5 методичних вказівок.